தமிழகத்தில் திரையரங்குகளில் 100% இருக்கைக்கு அனுமதி விரைவில்?

கொரனோ இரண்டாவது அலை உச்சத்தில் இருந்த சமயத்தில் மூடப்பட்ட திறையரங்குகள், ஆகஸ்ட் மாதம் 23ம் தேதி 50 சதவீத இருக்கைகளுடன் இயங்க…