‘இராமே ஆண்டாலும் இராவணே ஆண்டாலும்’ கதை சர்ச்சை: பணம் கொடுத்தாரா சூர்யா? – நடந்தது என்ன? | did suriya give money to ramae aandalum ravanae aandalum remake rights

‘இராமே ஆண்டாலும் இராவணே ஆண்டாலும்’ கதை திருட்டு என்ற சர்ச்சையில் நடந்தது என்ன என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது. அரிசல் மூர்த்தி இயக்கத்தில்…