ஒற்றை ஓட்டு பாஜக குடும்பத்திற்கு நன்றி: திமுக பிரமுகர் அவசர கருத்தால் வரப்போகும் பிரச்சினை! – one vote bjp thanks to his family dmk karthikeya sivasenathipathi comment creates controversy

நடைபெற்ற‌ ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த சூழலில் “ஓவர் நைட்டில் ஒங்க அண்ணன்‌ ஒபாமாடா”…

ஒற்றை ஓட்டு பாஜக குடும்பத்திற்கு நன்றி: திமுக பிரமுகர் அவசர கருத்தால் வரப்போகும் பிரச்சினை! – one vote bjp thanks to his family dmk karthikeya sivasenathipathi comment creates controversy

நடைபெற்ற‌ ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த சூழலில் “ஓவர் நைட்டில் ஒங்க அண்ணன்‌ ஒபாமாடா”…