ஆடிஷன் என்ற பெயரில் அழைத்து பாழாக்கிவிடுவர்; நடிகை ராஜேஸ்வரி எச்சரிக்கை

ஆடிஷன் என்ற பெயரில் அழைத்து பாழாக்கிவிடுவர்; நடிகை ராஜேஸ்வரி எச்சரிக்கை 31 அக், 2021 – 12:40 IST எழுத்தின் அளவு:…

Talent shows become cash cow for news channel

TV Chosun has hit another jackpot with its latest K-pop audition show. In its first episode,…