உள்நாட்டு விமானங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்: 18-ம் தேதி முதல் 100% இயக்க அனுமதி | domestic air operations

நாடுமுழுவதும் அக்டோபர் 18-ம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமானங்கள் எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் 100 சதவீதம் இயக்க சிவில் விமானப் போக்குவரத்து…